Politiske partier

DNA Det Norske Arbeiderparti
Frp Fremskrittspartiet
Høyre Høyre
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti
Kystpartiet Kystpartiet
Senterpartiet Senterpartiet
SV Sosialistisk Venstreparti
RV Rødt
Venstre Venstre