Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor

Denne siden ble egentlig satt opp som en kjapp startside for eget bruk. Det viser seg imidlertid at ganske så mange etterhvert har begynt å benytte den, -og det er jo bare hyggelig. Dersom du er en av dem som bruker sidene regelmessig, er det sikkert lenker du gjerne skulle ha med. Send meg i så fall en mail med ønskene dine!
Du må oppgi en klar og entydig URL (webadresse), og helst også foreslå en tittel, dvs. hvilken tekst du ønsker på lenken. Denne teksten må ikke være for lang. Du ser selv den omtrentelige lengden på de lenkene som alt er på sidene.
Det er kun aktuelt å legge ut lenker til sider som er alment akseptert. Følgelig vil ikke lenker til sider som er i strid med norsk lov bli godtatt.

Forslagskasse...