Vanndampens kretsløp

overgang.gif - 5569 Bytes

Fordampning / Sublimasjon / Kondensasjon

Store deler av jordoverflaten er dekket av vann, is og sne, og atmosfæren får tilført vanndamp fra alle disse områdene ved fordampning og sublimasjon (direkte overgang fra fast form, is eller sne, til vanndamp, eller omvendt).
Når vann endres fra væske til gass, skjer det ved at det unnslipper en del molekyler fra væskeoverflaten ut i luften. Antall molekyler som unnslipper, øker med økende temperatur i væskeoverflaten.
Alle slike forandringer innebærer varmeoverføring. I det vannmolekylet som unnslipper bryter løs fra bindingen med andre molekyler, må det utføres et arbeid, og energi må forbrukes. Dette fører da også til en kjøling av den gjenværende væsken. Men, den fordampningsenergien (-varmen) som kreves, er ikke tapt. Den forblir, eller ligger latent i vanndampen.
Sublimasjon forekommer også. Du har sikkert lagt merke til at sne og is bare forsvinner uten å smelte til vann. For at molekylene skal kunne unnslippe fra den faste overflaten, kreves imidlertid mer varmeenergi enn det som er nødvendig ved fordampning fra en vannflate. Den mengden vanndamp som tilføres atmosfæren ved sublimasjon er forholdsvis liten i forhold til tilførsel ved fordampning.