Vildanden ble skrevet av Henrik Ibsen i 1884.
Skuespillet Vildanden er hentet fra et dikt av Johan Sebastian Welhaven. Diktet handler om en villand som blir skadeskutt og dukker ned i fjorden for å dø.
Ibsens skuespill Vildanden handler om familien Ekdal. Her treffer vi mor Gina, far Hjalmar datteren Hedvig og bestefar gamle Ekdal. Familien bor på et loft hvor de holder en del fugler, blant annet en villand. I et rom ved siden av leiligheten til familien er det laget en skog av trær og busker hvor vi finner disse fuglene.
Det hele begynner med at grosserer Werle er ute på jakt. Da han begynner å bli gammel, er det så som så med skytingen hans. Han skyter etter en and, men skadeskyter kun vingene dens. Vildanden dukker, men blir plukket opp av Werles hund som dykker ned og henter den.
Grossereren gir anden til Hedvig. Hun blir svært glad i fuglen og passer godt på den hjemme.

Første akt:
I første akt leser vi om middagsselskapet hos grosserer Werle, hvor Hjalmar er med. At Hjalmar ikke passer inn får leserne med seg tidlig. Det ble sagt ved bordet at de var tretten mot normalt tolv, altså en for mye. Han ble også tilsnakket om kvalitet og forskjeller på viner, noe som var nedsettende i de tider. Men allikevel brukte Hjalmar mesteparten av tiden sin til å prate med sin gamle skolekamerat Gregers Werle, som hadde vært i utlandet i lang tid. De snakket for det meste om Hjalmars familie og hvordan Hjalmar traff Gina.

Andre akt:
Her blir vi nærmere kjent med Hedvig og hennes mor Gina. Vi blir godt kjent med familien som tilhører den lavere middelklasse. Det får inntrykk av at både datteren Hedvig og kona Gina har et godt forhold til Hjalmar. Hedvig gleder seg til han kommer hjem for han har lovt å ta med godter til henne fra festen.
I fortsettelsen blir vi bedre kjent med gamle Ekdal da han kommer fra Werle. Han har med seg to pakker; en med skrivesaker slik at han kan tjene penger, og i den andre pakken er det en flaske konjakk.
Senere kommer Hjalmar hjem og svarer med løgn på alle spørsmålene om selskapet. Han skryter over at han skolerte gjestene om viner, men alle vet at han farer med usannheter. Han spøker og ler litt med Hedvig. Så spør hun om han har med seg godtene han hadde lovet å ta med fra selskapet, men det har han glemt. Hun blir lei seg og gråter, men Hjalmar trøster henne ved å lese middagsmenyen for henne og forklare henne de diverse smakene, smakene han ikke fikk oppleve selv, da han forlot selskapet før middagen ble servert.
Senere får familien besøk av Gregers Werle, som har brutt med faren. En far han aldri har hatt noe godt forhold til.
Vi får også vite at Hedvig har en uhelbredelig øyensykdom, som vil gjøre henne blind med tiden.

Tredje akt:
Det begynner med en samtale mellom Hedvig og Gregers der de snakker om villanden og Hedvigs skolegang. Et skudd fra loftet avbryter praten og Hedvig forklarer at det er Hjalmar og gamle Ekdal som går på jakt der med jevne mellomrom.
Hjalmar snakker med Gregers for å forklare at pistolen spiller en viktig rolle i familiens tragedie, både han og gamle Ekdal har prøvd å ta selvmord med den. Han prater også om en oppfinnelse som han bruker mye tid på å sette i stand. Denne vekker Gregers nysgjerrighet, men Hjalmar vil ikke si hva det er. Gregers mener nå at hans livsoppgave er å åpne øynene for Hjalmar om løgnene som skjules i hans hjem.

Fjerde akt:
Her får Hjalmar vite om Ginas tidligere fortid med grosserer Werle. Han blir rasende og river i stykker et gavebrev de har fått av grossereren. Han vil vite om Hedvig er hans eller Werles barn. Gina vet ikke, Hjalmar blir rasende og går ut. Han vil flytte fra familien. Hedvig prater i fortvilelsen med Gregers, som mener at hun bør ofre villanden for å understreke sin kjærlighet til faren.

Femte akt:
Det er Hedvigs bursdag og hun har besøk av naboene Molvik og Dr. Relling. Relling kjenner til Hjalmars livsløgn og sier: Tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme.
Hedvig forhører seg med bestefaren om hvordan en fugl skal skytes. Dette for å kunne skyte villanden. Til slutt stormer hun opp på loftet med pistolen i hånden mens hun sier: villanden!
Hjalmar finner etter hvert mange unnskyldninger for å ikke reise fra hjemmet, og bestemmer seg for å legge alt bak seg. Han vil begynne helt forfra igjen, og fortelle at han er oppriktig glad i Hedvig, selv om hun kanskje ikke er hans biologiske datter.
Akkurat da han kom hjem og forklarte sine gode hensikter, hører alle et pistolskudd. De tror først det er gamle Ekdal, men da de går opp på loftet møter et skrekkelig syn dem. Hedvig ligger urørlig med pistolen i hånden. Det tar litt tid før de oppfatter at hun er død. Hjalmar angrer på at han jagde henne og faller om i gråt.
Relling finner ut at Hedvig må ha tatt selvmord, da kjolen er blitt svidd av kruttslammet.