Sulitjelma


Sulitjelma (Sulis) er et lite tettsted i Fauske kommune, ca. 4 mil øst for Fauske. Her har gruvedrift vært bygdas livsnerve helt siden en mann ved navn Mons Petter gjorde sitt historiske malmfunn her i 1858. Mons Petter blir forøvrig feiret den dag i dag med den årlige Mons Petter-festivalen. Noen år senere, i 1887, ble den første gruven åpnet. I de påfølgende tiårene blomstret Sulis opp og kunne på det meste skilte med over 3000 innbyggere.

Etter ca. 100 år med gruvedrift begynte det å bli lite med malm i gruvene. I tillegg var forurensningen fra smelteverket enorm. SO2-utslippene i Sulis sto på slutten av 1980-tallet for omlag 10 % av de totale utslippene i Norge. Disse to faktorene var avgjørende for at Stortinget i 1990 bestemte at gruvedriften i Sulitjelma skulle opphøre.

Sulitjelma er i dag dessverre sterkt preget av fraflytting. Det bor i overkant av 850 mennesker igjen i bygda, og mange av disse jobbpendler til Fauske. Men som feriested har Sulis en helt annen side. Det florerer nemlig av hytter og fritidsboliger her, spesielt i områdene rundt Jakobsbakken og Kjelvannet. Dette har sin naturlige årsak: Sulitjelma-området er nemlig et eldorado når det gjelder friluftsliv. Jeg tør påstå at den villmarken vi har her, knapt finnes andre steder i Nordland. Det er noe eget med Sulis-fjellene. Det til tider beinharde klimaet og den ville naturen her gjør området til noe spesielt. I tillegg ligger Sulis som en naturlig knutepunkt mellom Sverige og Saltfjellet. Svenskefjellene (med bla.a. Padjelanta nasjonalpark) har sine fjellruter knyttet sammen med DNT (SOT) sine ruter på vår side av grensen.
Nord-Saulo i bakgrunnen. Fra ruta mellom Tjorvihytta og Mavasjaure

I Sulis-området finner vi også den kolossale fjellmassiven Nord-Saulo som med sine 1776 meter er det høyeste punktet langs riksgrensen i nord-Norge. Grensen går faktisk sånn ca. midt på fjelltoppen, slik at østsiden ligger i Sverige, mens Vestsiden er i Norge. Toppen bestiges lettest fra øst. Et annet fint kjennemerke i tilknytning til området er Syd-Saulo (Sverige). Den lange og spisse fjelltoppen som strekker seg 1716 meter i været i sitt forsøk på å ta igjen storebroren Nord-Saulo. Det høyeste punktet i Sulis-fjellene er allikevel Suliskongen med sine 1913 meter, som ligger ved Sulitjelmabreen. Når det gjelder breer, må man selvsagt også nevne Blåmannsisen som ligger rett nord for Sulitjelma (høyeste punkt: Blåmannen 1571 moh). Sulitjelma og omegn turistforening har et veldig bra rutenett i sitt område. Jeg har mange ganger vært overrasket over hvor god merkingen og vedlikeholdet av turløypene har vært i Sulis-området, så her fortjener de en stor honnør! Foreningen har 7 fine, godt holdte hytter som ligger naturlig til i forhold til Bodø og omegns turistforenings løypenett og det svenske. Alle låst med DNT-standardnøkkel. Videre gjør beliggenheten at området er et naturlig startpunkt, sluttpunkt eller provianteringssted for fjellvandringer mot nord, syd eller øst. Det er mang en fjellvandrer som har handlet potetmos, havregryn og andre lekre fjellretter fra Samvirkelaget i Sulitjelma.....


Nyttige adresser dersom du legger turen til Sulitjelma-fjellene:

Nøkkelutlån og informasjon:
Sulitjelma Hotell, Andr. Qualesvei 15, 8230 Sulitjelma, tlf 756 40401
Turistkontoret på Fauske, Storgt. 51, 8200 Fauske, tlf 756 43303

Turistforening:
Sulitjelma og omegn turistforening (SOT), Boks 87, 8230 Sulitjelma, postgiro: 0805 5644323

Annet:
Prix (Samvirkelag), 8230 Sulitjelma, tlf 756 40100
Sulitjelma Camping- og fritidssenter, Daja, 8230 Sulitjelma, tlf 756 40433 (dyrt og enkelt proviantsalg)
Sveriges Turistforening, Boks 25, 101 20 Stockholm, Sverige, tlf +46 8790 31 00
Mavas Stugby, tlf +46 961 45 038 (kan avtale båtskyss over Mavasjaure)


Bilder fra Sulitjelma-fjellene:

........................ Mavas.................... Muorki.............................Lomi........................ Fugleangrep

Kart over Sulis-området


Tilbake til tursiden

Tilbake til hovedside